دسته بندی ها

کریستال اسیلاتور

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
XTAL HR433A
..
2,500تومان
XTAL R315MHZ A
..
3,500تومان
کریستال اسیلاتور 1 میلیتاری
کریستال اسیلاتور 1 مگاهرتز ابعاد : 5mm در 7mm ..
0تومان
کریستال اسیلاتور 1.8432 میلیتاری
..
20,000تومان
کریستال اسیلاتور 100.000 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 11.0592 میلیتاری
کریستال اسیلاتور 11.0592 مگاهرتز ابعاد : 5mm در 7mm ..
20,000تومان
کریستال اسیلاتور 14.7456
کریستال اسیلاتور 14.7456 مگاهرتز ابعاد: 5mm در 7mm ..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 16
کریستال اسیلاتور 16 مگاهرتز   ..
2,500تومان
کریستال اسیلاتور 16.389 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 18.43 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 2 میلیتاری
کریستال اسیلاتور 11.0592 مگاهرتز ابعاد : 5mm در 7mm ..
0تومان
کریستال اسیلاتور 20.000 میلیتاری
..
20,000تومان
کریستال اسیلاتور 30.000 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 32.768 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 40.000 میلیتاری
..
20,000تومان
کریستال اسیلاتور 75.000 میلیتاری
..
25,000تومان
کریستال اسیلاتور 80.000 میلیتاری
..
25,000تومان
. Theme developmed by tnm-group.com