دسته بندی ها

دیود زنر SMD

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
دیود زنر 10V SMD
دیود زنر 10 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 12V SMD
دیود زنر 12 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 15V SMD
..
0تومان
دیود زنر 18V SMD
..
0تومان
دیود زنر 3.3V SMD
دیود زنر 3.3 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 3.6V SMD
دیود زنر 3.6 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 3.9V SMD
دیود زنر 3.9 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 4.7V SMD
دیود زنر 4.7 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 5.1V SMD
دیود زنر 5.1 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 5.6V SMD
دیود زنر 5.6 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
دیود زنر 6.8V SMD
دیود زنر 6.8 ولت 500 میلی وات ..
100تومان
. Theme developmed by tnm-group.com