دسته بندی ها

پلی استر

Polyester

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1.5nF / 100V
خازن پلی استر 1.5 نانو فاراد 100 ولت ..
500تومان
1.8nF / 100V
خازن پلی استر 1.8 نانو فاراد 100 ولت ..
500تومان
100nF / 630V
خازن پلی استر 100 نانو فاراد 630 ولت ..
1,000تومان
10nF / 1000V
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 1000 ولت ..
0تومان
10nF / 100V
خازن پلی استر 10 نانو فاراد 100 ولت ..
100تومان
1nF / 630V
خازن پلی استر 1 نانو فاراد 630 ولت ..
200تومان
1uF / 100V
خازن پلی استر 1 میکرو فاراد 100 ولت ..
0تومان
220nF / 100V
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 100 ولت ..
150تومان
220nF / 250V
خازن پلی استر 220 نانو فاراد 250 ولت ..
1,000تومان
22nF / 100V
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 100 ولت ..
0تومان
22nF / 630V
خازن پلی استر 22 نانو فاراد 630 ولت ..
0تومان
3.3nF / 630V
خازن پلی استر 3.3 نانو فاراد 630 ولت ..
500تومان
330nF / 400V
خازن پلی استر 330 نانو فاراد 400 ولت ..
0تومان
4.7nF / 1000V
خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 1000 ولت ..
0تومان
4.7nF / 100V
خازن پلی استر 4.7 نانو فاراد 100 ولت ..
0تومان
47nF / 100V
خازن پلی استر 47 نانو فاراد 100 ولت ..
0تومان
56nF / 100V
خازن پلی استر 56 نانو فاراد 100 ولت ..
0تومان
6.8nF / 1000V
خازن پلی استر 6.8 نانو فاراد 1000 ولت ..
0تومان
8.2nF / 1000V
خازن پلی استر 8.2 نانو فاراد 1000 ولت ..
0تومان
82nF / 100V
خازن پلی استر 82 نانو فاراد 100 ولت ..
0تومان
. Theme developmed by tnm-group.com