دسته بندی ها

خازن عدسی

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1.5nF-50V
خازن عدسي 1.5 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
100nF-50V
خازن عدسي 100 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
100pF-50V
خازن عدسي 100 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
10nF-50V
خازن عدسي 10 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
10pF-50V
خازن عدسي 10 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
15pF-50V
خازن عدسي 15 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
18pF-50V
خازن عدسي 18 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
1nF-50V
خازن عدسي 1 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
1pF-50V
خازن عدسي 1 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
22nF-50V
خازن عدسي 22 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
22pF-50V
خازن عدسي 22 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
27pF-50V
خازن عدسي 27 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
30pF-50V
خازن عدسي 30 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
33nF-50V
خازن عدسي 33 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
33pF-50V
خازن عدسي 33 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
3pF-50V
خازن عدسي 3 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
470pF-50V
خازن عدسي 470 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
47nF-50V
خازن عدسي 47 نانو فاراد 50 ولت ..
250تومان
47pF-50V
خازن عدسي 47 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
56pF-50V
خازن عدسي 56 پیکو فاراد 50 ولت ..
250تومان
. Theme developmed by tnm-group.com