دسته بندی ها

N-Channel

N-Channel

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
10N60C
600V 9.5A N-Channel MOSFET ..
30,000تومان
2N0822 - IPD30N08S2-22
..
48,000تومان
915055MOSFET-N-55V-5.5A
..
55,000تومان
BS107
Metal Oxide N-Channel Fet ,Enhancement Type, Logic Level ,VDS: 200V ,ID: 0.13A ,PT: 1W ..
5,000تومان
FHF20N60S original
ماسفت ماینر بدنه عایق ..
75,000تومان
FQB13N06L
..
45,000تومان
IRF1404
N-Channel HEXFET Power MOSFET, 40V, 202A, 333W, 0.004 Ohm ..
35,000تومان
IRF3205
N-MOS,55V,75A,170W,6.5m ohm ..
10,000تومان
IRF3205 original
..
27,000تومان
IRF540
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 100V, 28A, 150W, 77m ohm(17A)   ..
16,000تومان
IRF640
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 200V, 18A, 125W, 0.15 ohm(11A) ..
18,000تومان
IRF7303
Dual N-Channel Mosfet - VGS=30V - RDSon=0.050 Ohm - ID=4.9A ..
15,000تومان
IRF7317
N+P Channel HEXFET Power MOSFET P-Channel: VDS: 20V – RDSon: 0.058 Ohm – ID: 5.3A N-Chann..
4,500تومان
IRF740
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 400V, 10A, 125W, 0.55 ohm(6A) ..
25,000تومان
IRF840
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 500V, 8A, 125W, 0.85 ohm(4,8A) ..
23,000تومان
IRFBC40
N-Channel Power MOSFET, 600V, 6.2A, 125W ..
0تومان
IRFP150
Metal Oxide N-Channel Fet, 100V, 40A, 180W, 0.055 Ohm ..
48,000تومان
IRFP250
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 200V, 33A, 180W, 75m ohm (18A) ..
52,000تومان
IRFP260
Metal Oxide N-Channel Fet, 200V, 46A, 280W, 0.055 Ohm ..
63,000تومان
IRFP450
Metal Oxide N-Channel Fet, Enhancement Type ; V-Mos, 500V, 14A, 190W, 0.4 ohm (8,4A) ..
98,000تومان
. Theme developmed by tnm-group.com