دسته بندی ها

آهن ربا

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
آهن ربای نئودیمیوم سایز 10x1.7
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  1.7mm کلاس:  N42 روکش آبک..
850تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 10x10x2
مدل: مربعی طول سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  2mm کلاس:  N42 روکش آ..
1,500تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 10x5
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روکش آبکار..
1,400تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 12x3
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 12mm ضخامت:  3mm کلاس:  N42 روکش آبکار..
1,500تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 12x3
مدل: دیسکی مخروطی سطح مغناطیسی: 12mm ضخامت:  3mm کلاس:  N42 روک..
1,600تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 15x10x2
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 15mm عرض سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  2mm ..
1,200تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 15x10x4
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 15mm عرض سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  4mm ..
2,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 15x15x2
مدل: مربعی طول سطح مغناطیسی: 15mm ضخامت:  2mm کلاس:  N42 روکش آ..
2,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 15x4
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 15mm ضخامت:  4mm کلاس:  N42 روکش آبکار..
2,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 15x4
مدل: دیسکی مخروطی سطح مغناطیسی: 15mm ضخامت:  4mm کلاس:  N42 روک..
2,200تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 20x10x3
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 20mm عرض سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  3mm ..
2,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 20x10x5
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 20mm عرض سطح مغناطیسی: 10mm ضخامت:  5mm ..
3,200تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 20x20x5
مدل: مربعی طول سطح مغناطیسی: 20mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روکش آ..
7,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 20x8x2
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 20mm عرض سطح مغناطیسی: 8mm ضخامت:  2mm ..
1,400تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 25x5
مدل: دیسکی مخروطی سطح مغناطیسی: 25mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روک..
7,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 25x5
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 25mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روکش آبکاری: Ni-Cu-..
7,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 30x5
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 30mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روکش آبکار..
10,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 30x5
مدل: دیسکی مخروطی سطح مغناطیسی: 30mm ضخامت:  5mm کلاس:  N42 روک..
10,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 40x20x5
مدل: مستطیلی طول سطح مغناطیسی: 40mm عرض سطح مغناطیسی: 20mm ضخامت:  5mm ..
10,000تومان
آهن ربای نئودیمیوم سایز 6x2
مدل: دیسکی سطح مغناطیسی: 6mm ضخامت:  2mm کلاس:  N42 روکش آبکاری..
350تومان
. Theme developmed by tnm-group.com