دسته بندی ها

Radial Lead MOV

Radial Lead MOV

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
121KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 75V VDC: 1..
1,000تومان
151KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 95V VDC: ..
1,500تومان
151KD14
14Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 95V VDC: ..
2,500تومان
180KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 11V VDC: 1..
1,000تومان
180KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 11V VDC: ..
1,500تومان
181KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 115V VDC: ..
1,000تومان
241KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 150V VDC:..
1,500تومان
241KD14
14Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 150V VDC:..
2,000تومان
241KD20
20Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 150V VDC:..
4,000تومان
271KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 175V VDC: ..
1,000تومان
271KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 175V VDC:..
1,000تومان
271KD14
14Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 175V VDC:..
2,000تومان
330KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 20V VDC: 2..
1,000تومان
361KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 230V VDC: ..
1,000تومان
390KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 25V VDC: 3..
2,000تومان
391KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 250V VDC:..
1,500تومان
431KD20
20Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 275V VDC:..
4,000تومان
470KD07
7Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 30V VDC: 3..
1,000تومان
470KD10
10Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 30V VDC: ..
1,500تومان
470KD14
14Ø Series Radial Lead Metal Oxide Varistor ℃Operating Temperature:-40℃~ +85 VAC: 30V VDC: ..
2,500تومان
. Theme developmed by tnm-group.com