دسته بندی ها

فیوز سریع سایز 6x30

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1.5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
1.6A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
10A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
15A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
16A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
1A-250V
 Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
2.5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
2A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
3.5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
3A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
4A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
500mA-250V
 Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
6A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
7A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
80تومان
8A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 30mm ..
1,500تومان
. Theme developmed by tnm-group.com