دسته بندی ها

فیوز سریع سایز 5x20

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
1.5A-250V
 Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
800تومان
100mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
10A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
15A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
700تومان
1A-250V
 Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
2.5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
200mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
250mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
2A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
3.15A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
3.5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
300mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
3A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
400mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
4A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
500mA-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
5A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
630mA-250V
 Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
6A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
7A-250V
Glass Body; Quick Acting Fuse Series; -55 to +125; Size 20mm ..
500تومان
. Theme developmed by tnm-group.com