دسته بندی ها

سوکت IDC و باکس هدر

نمایش: لیستشبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
 BOX 2x5 2.00mm Right DIP Black
 BOX 2x5 2.00mm Right DIP Black ..
4,500تومان
BOX 2x10 2.00mm Right DIP Black
IDC BOX 2x10 2.00mm Right DIP Black ..
4,700تومان
BOX 2x20 2.00mm Right DIP Black
BOX 2x20 2.00mm Right DIP Black ..
50تومان
BOX 2x7 2mm Straight DIP Black
BOX 2x7 2mm Straight DIP Black ..
3,000تومان
BOX 2×10
2x10 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
1,500تومان
BOX 2×12
2x12 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
0تومان
BOX 2×12-Right Angle
2x12 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
500تومان
BOX 2×12-Right Angle
2x12 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
500تومان
BOX 2×13
2x13 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
1,800تومان
BOX 2×17
2x17 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
2,300تومان
BOX 2×20
2x20 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
350تومان
BOX 2×20-Right Angle
2x20 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
450تومان
BOX 2×25
2x25 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
500تومان
BOX 2×5
2x5 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
300تومان
BOX 2×7
2x7 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
1,600تومان
BOX 2×8
2x8 Position 2.54mm BOX Header Straight ..
250تومان
IDC 2x12 2.00mm Female Black
IDC 2x12 2.00mm Female Black ..
700تومان
IDC 2×10
2x10 Position 2.54mm Female IDC Socket Pitch With Top Cover ..
3,000تومان
IDC 2×12
2x12 Position 2.54mm Female IDC Socket Pitch With Top Cover ..
300تومان
IDC 2×13
2x13 Position 2.54mm Female IDC Socket Pitch With Top Cover ..
3,000تومان
. Theme developmed by tnm-group.com